Měsíční archivy: Červen 2011Rozhodnutí KÚ Stč.kraje o odvolání proti Rozhodnutí MěÚ Beroun ze dne 16.3.2011

KÚ Stč. kraje, odbor regionálního rozvoje č.j.: SZ 108455/2011/KUSK REG/BT Rozhodnutí ve věci odvolání Mgr. Milana Edelmanna proti Rozhodnutí MěÚ Beroun ze dne 16. 6. 2011 č.j.: MBE 11938/2011/VÝST-Sm vyvěšeno: 30. 6.  2011 sejmuto: 16. 7.  2011 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky | Komentáře nejsou povoleny

Výběrové řízení

Výběrové řízení na vybudování chodníku v obci Chrustenice. (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky, Úřední deska | Komentáře nejsou povoleny

Celkové vyúčtování vodného a stočného

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Mostníkovská 255 266 41 Beroun 3 vyvěšeno: 29.  6. 2011 sejmuto: 15. 7. 2011   (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky, Obec | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na veřejné projednání“Paralelní RWY O6R/24L, letiště Praha Ruzyně“

Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 – Vršovice vyvěšeno: 21. 6. 2011 sejmuto: 30. 6. 2011 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky | Komentáře nejsou povoleny

Veřejné zasedání

Program 9. veřejného zasedání konaného 27.6.2011 od 19 h. na OU Chrustenice. (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky, Úřední deska | Komentáře nejsou povoleny