Měsíční archivy: Září 2011Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ

Ministerstvo  zemědělství Pozemkový úřad Beroun Lubenská 2250 269 01 Rakovník   č. j.: 173489/2011-MZE-130703   Vyvěšeno: 29. 9. 2011 Sejmuto: 14. 10. 2011 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky | Komentáře nejsou povoleny

Chrustoš 8-10

Chrustoš 8-10 (srpen-říjen 2011) (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Chrustoš 2011 | Komentáře nejsou povoleny

Program zasedání

Program zasedání zastupitelstva obce konaného 3.10.2011 od 19 hod. na OÚ Chrustenice. (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky | Komentáře nejsou povoleny

Rozhodnutí: stavební povolení na „Chodníky Chrustenice“

MěÚ Beroun, odb. dopravy č.j.: MBE 45866/2011/DOPR-PeJ Rozhodnutí: stavební povolení na stavbu: Chodnníky Chrustenice (Obec Chrustenice) vyvěšeno: 20. 9.  2011 sejmuto:  6. 10.  2011 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky | Komentáře nejsou povoleny

Rozhodnutí pro novostavbu manželů Fiqueroových

MěÚ Beroun, odb. výstavby č.j.: MBE 43596/2011/VÝST-Sm Rozhodnutí: územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu: RD na p.p.č. 91/111 (manželé Fiqueroa) vyvěšeno: 19. 9.  2011 sejmuto:  5. 10.  2011 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky | Komentáře nejsou povoleny