Měsíční archivy: Říjen 2011Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Paralelní RWY 06R/24L“

Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 – Vršovice vyvěšeno: 27. 10. 2011 sejmuto: 12. 11. 2011 (Počet příloh 3.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky | Komentáře nejsou povoleny

Program zasedání

Program veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 31.10.2011 od 19 hod. na OÚ Chrustenice. (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky | Komentáře nejsou povoleny

Oznámení o zahájení spojeného řízení pro garážový přístřešek u RD 214

MěÚ Beroun, odb. výstavby č.j.: MBE 58680/2011/VÝST-Sm Oznámení o zahájení spojeného řízení a nařízení veřejného projednání  na stavbu: garážový přístřešek u  RD 214 na p.p.č. 69/41 (Petr Bláha) vyvěšeno: 14. 10.  2011 sejmuto:  1. 11.  2011

Uveřejněno v Archiv úřední desky, Obecní úřad | Komentáře nejsou povoleny

Přehled svozů

Přehled svozů září 2011 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky, Svoz odpadu | Komentáře nejsou povoleny