Měsíční archivy: Leden 2012Záměr obce

Obec Chrustenice Chrustenice 69 267 12 Loděnice Vyvěšeno: 25. 1. 2012 Sejmuto: 10. 2. 2012 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Úřední deska | Komentáře nejsou povoleny

Vyrozumění o doplnění

MěÚ Beroun, odb. výstavby č.j.: MBE /1286/2012/VÝST-Sm Vyrozumění o doplnění parcely č.p. 524/4 k výčtu pozemků, na kterých je umístěna stavba: Chrustenice – kVN,kNN – 33 parcel  (ČEZ Distribuce) vyvěšeno: 10. 1. 2012 sejmuto:  29. 1. 2012 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky | Komentáře nejsou povoleny

Program zasedání

Program zasedání zastupitelstva obce konaného 16.1.2012 od 19 hod. na OÚ Chrustenice. (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky | Komentáře nejsou povoleny

Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání

MěÚ Beroun, odb. výstavby č.j.: MBE 244/2012/VÝST-Sm Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a nařízení veřejného projednání  a pozvání k ústnímu jednání: Chrustenice – kVN,kNN – 33 parcel  (ČEZ Distribuce) vyvěšeno: 6. 1. 2012 sejmuto:  25. 1. 2012 (Počet … Pokracovani

Uveřejněno v Archiv úřední desky | Komentáře nejsou povoleny

Svozy leden až prosinec 2011

Přehled svozů (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky, Svoz odpadu | Komentáře nejsou povoleny