Měsíční archivy: Červen 2012Rozhodnutí umístění stavby Chrustenice – kNN, dem. NN pro VaK Beroun

MěÚ Beroun, odb. výstavby, č.j.: MBE/22125/2012/VÝST-Sm Rozhodnutí na umístění stavby: Chrustenice  – kNN, dem. NN pro VaK Beroun na p.p.pč. 91/9, 91/100, 100/9, 105/3, 543/3, 545 a st.p.č. 198 v k.ú. Chrustenice (ČEZ Distribuce) vyvěšeno: 29. 6. 2012 sejmuto: 17. … Pokracovani

Uveřejněno v Archiv úřední desky | Komentáře nejsou povoleny

Oznámení o zahájení spojeného řízení

MěÚ Beroun, odb. výstavby, č.j.: MBE/30801/2012/VÝST-Sm Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení na stavbu: rodinný dům na p.p.č. 219 /12 (Hodková) vyvěšeno: 18. 6. 2012 sejmuto: 4. 7. 2012 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky | Komentáře nejsou povoleny

Program zasedání

Program 20. zasedání zastupitelstva obce konaného 25.6.2012 od 19 hod. na OÚ Chrustenice. (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky | Komentáře nejsou povoleny

Chrustoš 4/2012

V příloze naleznete občasník Chrustoš č. 4/2012 (Počet příloh 1.) (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Chrustoš 2012 | Komentáře nejsou povoleny

Oznámení o zahájení spoj. územního a stavebního řízení:stavba RD

MěÚ Beroun, odb. výstavby, č.j.: MBE/29507/2012/VÝST-Sm Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení na stavbu: rodinný dům na p.p.č 153/90 (Juríkovi) vyvěšeno: 11. 6. 2012 sejmuto: 27.  6. 2012 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky | Komentáře nejsou povoleny