Měsíční archivy: Srpen 2012Oznámení o zahájení spoj. územního a stavebního řízení

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení na stavbu RD na p.p.č. 153/178, Ing. Aleš Rieger a Ing. Ivana Riegerová, č.p.153/178 č.j. MBE/42478/2012/VÝST-Sm   vyvěšeno: 27. 8. 2012 sejmuto: 8. 9. 2012 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky | Komentáře nejsou povoleny

Program zasedání zastupitelstva

Program 22. zasedání zastupitelstva obce konaného 3.9.2012 od 19 hod. na OÚ Chrustenice. (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky, Obecní úřad | Komentáře nejsou povoleny

Územní rozhodnutí: dělení a scelení pozemků

MěÚ Beroun, odb. výstavby, č.j.: MBE/33691/2012/VÝST-Sm Rozhodnutí: územní rozhodnutí  o dělení a scelení pozemků v k.ú. Chrustenice  (GEISON REAL a.s.) vyvěšeno: 17. 8. 2012 sejmuto: 4. 9. 2012 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky | Komentáře nejsou povoleny

Rozhodnutí: územní rozhodnutí na stavbu: vrty pro tepelné čerpadlo

MěÚ Beroun, odb. výstavby, č.j.: MBE/34148/2012/VÝST-Sm Rozhodnutí: územní rozhodutí na stavbu: vrty pro tepelné čerpadlo na pozemku č.p. 153/178 (Riegerovi) vyvěšeno: 17. 8. 2012 sejmuto: 4. 9. 2012 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky | Komentáře nejsou povoleny

Veterinární opatření: mor včelího plodu

Státní veterinární správa nařízení č.j.: SVS/18/N/2012-KVSS vyvěšeno: 10. 8. 2012 sejmuto: 7. 9. 2012 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky | Komentáře nejsou povoleny