Měsíční archivy: Říjen 2012Veřejné zasedání

Program 24. zasedání zastupitelstva obce konaného 5.11.2012 od 19 hod. na OÚ Chrustenice. (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky, Úřední deska | Komentáře nejsou povoleny

Svozy 2012

Přehled svozů leden – září 2012 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Svoz odpadu, Úřední deska | Komentáře nejsou povoleny

Volby říjen 2012

Výsledky hlasování volby 2012 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky, Volby | Komentáře nejsou povoleny

Veřejná vyhláška: Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

MěÚ Beroun, odb. životního prostředí, č.j.: MBE/52152/2012/ŽP-LiB Oznámení  o zahájení vodoprávního řízení pro akci: „Kombinovaná kanalizace v obci Chrustenice, čistírna odpadních vod“ vyvěšeno: 12. 10. 2012 sejmuto: 30. 10. 2012 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky, Úřední deska | Komentáře nejsou povoleny

Oznámení zahájení řízení Chodníky Na Radosti

MěÚ Beroun, odb. výstavby, č.j.: MBE/51674/2012/VÝST-Sm Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného projednávání o umístění stavby: Chodníky Chrustenice Na Radosti vyvěšeno: 10. 10. 2012 sejmuto: 26. 10. 2012 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky | Komentáře nejsou povoleny