Měsíční archivy: Březen 2013Rozhodnutí

MěÚ Beroun, odb. výstavby, č.j.:MBE/56432/2013/VÝST-Sm: Rozhodnutí: 1) územní rozhodnutí o umístění stavby a 2)stavební povolení na stavbu: vícegenerační RD na p.p.č. 219/40 (GP Plus s.r.o.) vyvěšeno: 28. 3. 2013 sejmuto: 13. 4. 2013 (Počet příloh 2.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky, Úřední deska | Komentáře nejsou povoleny

Svoz odpadů

Přehled svozů 1-3/2013 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Aktuality, Archiv úřední desky, Svoz odpadu, Úřední deska | Komentáře nejsou povoleny

Záměr obce

Obec Chrustenice Záměr obce prodat pozemekč.p. 97/7  p. Vaňkovi vyvěšeno: 7. 3. 2013 sejmuto: 23. 3. 2013 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky, Záměr obce | Komentáře nejsou povoleny

Chrustoš 1/2013

V příloze elektronická verze Chrustoše č. 1/2013. (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Chrustoš, Chrustoš 2013 | Komentáře nejsou povoleny

Svozy 2013

Přehled svozů 1-2/2013 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Svoz odpadu, Úřední deska | Komentáře nejsou povoleny