Měsíční archivy: Duben 2013Finanční úřad vyhláška

Finanční úřad vyvěšeno: 29. 4. 2013 sejmuto: 3. 6. 2013 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky, Úřední deska | Komentáře nejsou povoleny

Program zasedání

Program 28. zasedání zastupitelstva obce konaného 6.5.2013 od 19 hod. na OÚ Chrustenice. (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky, Úřední deska | Komentáře nejsou povoleny

Usnesení

MěÚ Beroun, odb. výstavby, č.j.:MBE/49669/2013/VÝST-Sm: Usnesení: zastavení  územního  řízení na stavbu: Chodníky Chrustenice Na Radosti (Obec Chrustenice) vyvěšeno: 8. 4. 2013 sejmuto: 24. 4.2013 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky, Úřední deska | Komentáře nejsou povoleny

Usnesení

MěÚ Beroun, odb. výstavby, č.j.:MBE/56427/2013/VÝST-Sm: Usnesení: zastavení  spojeného územního a stavebního řízení na stavbu: vícegenerační RD na p.p.č. 565/2 (GP Plus s.r.o.) vyvěšeno: 8. 4. 2013 sejmuto: 24. 4.2013 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky, Úřední deska | Komentáře nejsou povoleny

Usnesení

MěÚ Beroun, odb. výstavby, č.j.:MBE/56425/2013/VÝST-Sm: Usnesení: zastavení  spojeného územního a stavebního řízení na stavbu: vícegenerační RD na p.p.č. 565/1 (GP Plus s.r.o.) vyvěšeno: 8. 4. 2013 sejmuto: 24. 4.2013 (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky, Úřední deska | Komentáře nejsou povoleny