Archiv kategorie: Závěrečný účetÚčetní výkazy příspěvkové organizace za rok 2017

účetní výkazy PO Mateřská škola Chrustenice  k 31.12.2017 včetně protokolu o schválení účetní závěrky účetní závěrky MŠ Chrustenice za rok 2017. (Počet příloh 4.)

Uveřejněno v Aktuality, Archiv úřední desky, Obecní úřad, Úřední deska, Závěrečný účet | Komentáře nejsou povoleny

Návrh závěrečného účtu Obce Chrustenice za rok 2017

Příloha E (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC Fin 2-12M) (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Aktuality, Archiv úřední desky, Obecní úřad, Úřední deska, Závěrečný účet | Komentáře nejsou povoleny

Návrh závěrečného účtu Obce Chrustenice za rok 2017

Návrh závěrečného účtu Obce Chrustenice za rok 2017, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce. (Počet příloh 5.)

Uveřejněno v Aktuality, Archiv úřední desky, Obecní úřad, Úřední deska, Závěrečný účet | Komentáře nejsou povoleny

Příloha E zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Příloha E: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Fin 2-12M (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Obecní úřad, Úřední deska, Závěrečný účet | Komentáře nejsou povoleny

Příloha D – zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Příloha D: Rozvaha, výkaz zisků a ztráty, příloha (Počet příloh 3.)

Uveřejněno v Obecní úřad, Úřední deska, Závěrečný účet | Komentáře nejsou povoleny