Archiv kategorie: Závěrečný účet



Příloha E zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Příloha E: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Fin 2-12M (Počet příloh 1.)

Uveřejněno v Obecní úřad, Úřední deska, Závěrečný účet | Komentáře nejsou povoleny

Příloha D – zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Příloha D: Rozvaha, výkaz zisků a ztráty, příloha (Počet příloh 3.)

Uveřejněno v Obecní úřad, Úřední deska, Závěrečný účet | Komentáře nejsou povoleny

Návrh závěrečného účtu Obce Chrustenice za rok 2016

V příloze je Návrh závěrečného účtu Obce Chrustenice za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Chrustenice za období od 1.1.2016 do 31.12.2016. (Počet příloh 3.)

Uveřejněno v Obecní úřad, Úřední deska, Závěrečný účet | Komentáře nejsou povoleny

Účetní výkazy příspěvkové organizace MŠ Chrustenice

V příloze účetní výkazy zřízené PO - Mateřská škola Chrustenice, Rozvaha, výkaz zisků a ztráty, příloha. (Počet příloh 3.)

Uveřejněno v Obecní úřad, Úřední deska, Závěrečný účet | Komentáře nejsou povoleny

Účetní výkazy – příspěvkové organizace MŠ Chrustenice

V příloze Rozvaha, výkaz ZZ, příloha (Počet příloh 3.)

Uveřejněno v Archiv úřední desky, Závěrečný účet | Komentáře nejsou povoleny