Samospráva

Zastupitelstvo obce Chrustenice ve volebním období 2014 – 2018

Jméno Funkce Email
Ing. Radomil Urban starosta urban@chrustenice.cz
Květoslava Poluková místostarostka
Ing. Martin Mencl předseda kontrolního výboru
Ing. Jaroslava Jablonická předsedkyně finančního výboru jablonicka@chrustenice.cz
Ing. Viktor Smetana předseda komise stavební a životního prostředí
Mgr. Eva Husáková předsedkyně kulturní komise, členka finančního výboru
Ing. Ivana Chválná členka finančního výboru
kpt. Ing. Pavel Špulák člen kontrolního výboru
Mgr. Veronika Karolína Netušilová členka kontrolního výboru
Pavel Dostál člen komise stavební a životního prostředí
Václav Šmíd člen komise stavební a životního prostředí

Komente jsou uzaveny.