Hasiči


Hasičský sbor byl založen v roce 1930. Až v roce 1932 byla zakoupena motorová stříkačka od firmy Stratílek. Zároveň byl založen ochotnický kroužek, který patřil mezi nejlepší v kraji. Jeho činnost řídili místní občané Hřibal, Doksanský a Wolf. Z peněz, které ochotnický kroužek získal za představení, bylo zakoupeno vybavení a uniformy pro hasiče. Hasiči patřili mezi nejvíce aktivní spolky v obci. Za druhé světové války byli mnozí obětaví a poctiví členové sboru popraveni. Po druhé světové válce byl ustaven nový výbor, v jehož čele stáli V. Osvald, K. Novotný, J. Pilař, V. Pulec o další. V roce 1950 měl sbor celkem 92 členů. Písemnosti z této historie se však bohužel nezachovaly.

V roce 1987 měla organizace celkem 67 členů dospělých a 16 členů a členek družstva mladých požárníků. Dlouholetým předsedou byl František Nejedlý, velitelem Pavel Čtrnáctý.
Organizován byl pravidelný sběr železného šrotu, plesy, dětské maškarní karnevaly, zájezdy na kulturní akce, „Novoroční běh pro zdraví“ a různé besedy. Většina mladších členů byla zapojena do sportovního dění v obci.
Prováděly se pravidelné protipožární prohlídky obytných domů a rekreačních chat, čištění koupaliště, opravy a údržba zbrojnice a klubovny.
Mnoho členů pracovalo jako poslanci MNV (Místního národního výboru) nebo byli členy komisí při MNV.

web: http://sdhchrustenice.cz/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>