Chrustenice - oficiální stránky středočeské obce

Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 2/2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018 Jedná se o proúčtování daně z příjmů právnických osob za Obec Chrustenice.Rozpoctove_opatreni_2_2018

Žádný komentář

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Chrustenice

Příloha volby_pocet_clenu1

Žádný komentář

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Obec Chrustenice oznamuje, že funkci pověřence pro ochranu osobních údajů bude vykonávat: Mgr. Jan Mudra e-mailová adresa: jan.mudra@sms-sluzby.cz číslo mobilního telefonu: +420 774 229 022

Žádný komentář

Program zasedání

V příloze je program veřejného zasedání zastupitelstva obce Chrustenice konaného dne 4.6.2018 od 18,30 na OÚ Chrustenice. Příloha ProgramZasedani26UD

Žádný komentář

Přehled čerpání odpadů 01-04/2018

V příloze přehled čerpání vývozů odpadů za duben 2018. Připomínáme, že čísla kódů nejsou totožná s číslem popisným, proto hledejte ve správném řádku:). Vaše připomínky uplatněte do 10 dnů od vyvěšení, pak již platíme firmě za nahlášené svozy. Pokud se stane, že popeláři nevyvezou Vaši popelnici, prosím o nahlášení co nejrychleji na OÚ Chrustenice: 311 671 618,736 203 …

Žádný komentář

Program zasedání

V příloze je program veřejného zasedání zastupitelstva obce Chrustenice konaného dne 14.5.2018 od 18,30 na OÚ Chrustenice. Příloha – ProgramZasedani25UD  

Žádný komentář

Účetní výkazy příspěvkové organizace za rok 2017

účetní výkazy PO Mateřská škola Chrustenice  k 31.12.2017 včetně protokolu o schválení účetní závěrky účetní závěrky MŠ Chrustenice za rok 2017. Přílohy – Priloha_MS_2017 – Rozvaha_MS_2017 – Vykaz_Z_Z_MS2017 – MS_protokol_schvaleni_ucet_zaverky2017  

Žádný komentář

Návrh závěrečného účtu Obce Chrustenice za rok 2017

Příloha E (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC Fin 2-12M) Příloha – Fin_2_12_M

Žádný komentář

Návrh závěrečného účtu Obce Chrustenice za rok 2017

Návrh závěrečného účtu Obce Chrustenice za rok 2017, včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce. Přílohy Navrh_zaver_uctu_2017 Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni 2017 Rozvaha Vykaz_Z_Z Priloha    

Žádný komentář

Rozpočtové opatření č. 5/2017

rozpočtové opatření č. 5/2017 Příloha – Rozpočtove_opatreni_5_2017

Žádný komentář

Comments are closed.