Program zasedání

V příloze program zasedání zastupitelstva obce Chrustenice konaného dne 27. 6. 2016 od 18,30 na OÚ Chrustenice.


(Počet příloh 1.)
Uveřejněno v Archiv úřední desky, Úřední deska | Okomentujte

Pozvánka do divadla

Další výlet do divadla bude sice až v říjnu, ale zamluvit vstupenky můžete již teď :)

Sobota 15. 10. 2016 od 19.00 hodin, Divadlo Na Vinohradech, představení Dvojitý agent
(v hlavní  roli Simona Postlerová). Cena vstupenky 430,-Kč, sedíme ve 3. až 5. řadě.
http://www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/DVOJITY-AGENT

Objednávat můžete u pí Králové na čísle 736  203 445 nebo 311 671 618

 

Uveřejněno v Aktuality, Kultura a sport | Komentáře nejsou povoleny

Přehled vývozů odpadů za 05/2016

V příloze přehled čerpání vývozů odpadů za  období od počátku ledna do konce května  2016.

Připomínáme, že čísla kódů nejsou totožná s číslem popisným, proto hledejte ve správném řádku:). Vaše připomínky uplatněte do 10 dnů od vyvěšení, pak již platíme firmě za nahlášené svozy. Pokud se stane, že popeláři nevyvezou Vaši popelnici, prosím o nahlášení co nejrychleji na OÚ Chrustenice: 311 671 618,736 203 445,  chrustenice@iol.cz, zajistíme nápravu.

Pokud potřebujete nový kód:  vydáváme na OÚ a dostanete to samé číslo kódu, pod kterým jste čerpali dosud.

Platby na rok 2016: 600,-Kč/12 vývozů/kalendářní rok jsou splatné  od 1. 4. do 31. 5. 2016 na účet 0363826389/0800 pod VS číslo popisné a koncovka 1337, VS bývá uveden ve vyúčtování.

 


(Počet příloh 1.)
Uveřejněno v Aktuality, Svoz odpadu | Komentáře nejsou povoleny

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

MěÚ Beroun, odb. výstavby: MBE/36508/2016/VÝST-Sm

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Vyvěšeno: 26.5.2016
Sejmuto: 6. 6. 2016


(Počet příloh 1.)
Uveřejněno v Aktuality, Obecní úřad, Úřední deska | Komentáře nejsou povoleny

Chrustoš 2/2016

V příloze nové vydání Chrustoše.


(Počet příloh 1.)
Uveřejněno v Chrustoš 2016 | Komentáře nejsou povoleny