Chrustenice - oficiální stránky středočeské obce

Úřední deska

Podklady pro návrh závěrečného účtu obce za rok 2018

Podklady pro návrh závěrečného účtu obce Chrustenice za rok 2018. Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty, Příloha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 Rozvaha12_2018 Výkaz zisku a ztráty_2018 Příloha_2018 Fin_12_2018M    

Žádný komentář

Návrh závěrečného účtu Obce Chrustenice za rok 2018

Návrh závěrečného účtu Obce Chrustenice za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Návrh záv účtu_2018 Zprava_o_vysledku_hospodareni_2018

Žádný komentář

Rozpočtové opatření č. 2/2019

Rozpočtové opatření č. 2/2019 Změna pojistné smlouvy – navýšení výdajů na pojištění obecního majetku. opatreni_2_2019

Žádný komentář

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Rozpočtové opatření č. 1/2019 Změna- navýšení výdajů na výstavbu multifunkčního hřiště. opatreni_1_2019

Žádný komentář

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

0018_190408144744_001

Žádný komentář

Zápis dětí do Mateřské školy Chrustenice

Zápis+dětí+do+MŠ+Chrustenice+na+školní+rok+2019

Žádný komentář

Program zasedání 8.4.2019

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Chrustenice konaného dne 8.4.2019 od 18,30 hod. na OÚ Chrustenice. ProgramZas5

Žádný komentář

Program zasedání

V příloze je program zasedání zastupitelstva obce Chrustenice konaného dne 25.3.2019 od 18,30 na OÚ Chrustenice. ProgramZasUD

Žádný komentář

Veřejnoprávní smlouva č. 1/2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Tělovýchovná jednota v Chrustenicích z.s. VPS_01_2019 Zadost_dotace

Žádný komentář

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020

V příloze je schválený Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020. RozpVyhled2019_20

Žádný komentář

Archiv úřední desky

Comments are closed.