Chrustenice - oficiální stránky středočeské obce

Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 3/2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021 Opatreni_3_2021

Žádný komentář

Nový územní plán 2021

Veřejná vyhláška – oznámení o vydání územního plánu Chrustenice 2021 Územní plán 2021 – hlavní výkres Chrustenice – územní plán 2021 Územní plán 2021 – odůvodnění      

Žádný komentář

Oznámení o zahájení spol. řízení Splašková kanalizace Dolejší alej

priloha_924363739_0_oznameni   vyvěšeno: 1. 7. 2021 sejmuto: 17. 7. 2021

Žádný komentář

Program zasedání 21. 6. 2021

V příloze je program veřejného zasedání zastupitelstva obce Chrustenice konaného dne 21. 6. 2021 od 18,30 hod. na OÚ Chrustenice. ProgramZas17UD  

Žádný komentář

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

oznameni_o navrzích_ob.povahy

Žádný komentář

Informace o Dokumentaci „D5 zkapacitnění km 0- 22“

Přílohou informace o možnosti nahlížení do Dokumentace a titulní strana   D5zkapacitnění vyvěšeno: 28. 5. 2021 sejmuto: 28. 6. 2021

Žádný komentář

Návrh závěrečného účtu Obce Chrustenice za rok 2020

Návrh Závěrečného účtu za r. 2020. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření včetně volné přílohy D a E.   Zprava_prezkum_obec_2020 Fin_12_2020 Rozvaha12_2020 Vykaz_Z_Z12_2020 Priloha_2020 Navrh_zaver_ucet_2020

Žádný komentář

Rozpočtové opatření č. 2/2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021. Navýšení výdajů na vybudování veřejného osvětlení o 1.400.000,-Kč a dále navýšení na sportu a zájmové činnosti o 250.000,-Kč. Rozpoctove_opatreni_2_2021

Žádný komentář

Vyúčtování – kalkulace cen pro vodné a stočné r. 2020

V souladu s §36 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, uveřejňujeme porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020. Regionalni_cena_vodne_stocne Chrustenice_vodne_stocne_2020

Žádný komentář

Veřejná vyhláška Finanční úřad – vyměření daně z nemovitostí r.2021

FU_vyhlaska

Žádný komentář

Archiv úřední desky

Comments are closed.