Chrustenice - oficiální stránky středočeské obce

Úřední deska

Sdělení o termínu a místě konání školení ČSÚ a POÚ – volby Evropský parlament

Termín o místě konání školení volby Evropský parlament

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise – volby Evropský parlament

svolání prvního zasedání okrs.volební komise

VaK a.s.: Porovnání cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023

VaK a.s.: Porovnání cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023   1 – Regionální cena PV ke zveřejnění Chrustenice – porovnání 2023 ke zveřejnění Chrustenice – porovnání 2023 Chrustenice – porovnání 2023 ke zveřejnění Chrustenice – porovnání 2023   vyvěšeno: 3. 5. 2024 sejmuto:  3. 6. 2024

Informace o počtu a sídle volebních okrsků – volby do Evropského parlamentu

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Konkurz na ředitelku MŠ

Obec Chrustenice vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Chrustenice, se sídlem Chrustenice 198, 26712, IČ 75032759. Přihlášku doručte nejpozději do 3. června 2024 do 16:00 na adresu Obecní úřad Chrustenice, Chrustenice 69, 26712. Obálku označte: „Konkurz MŠ Chrustenice – NEOTVŔAT“. Předpokládaný nástup 1. září 2024. KonkursRizMS_Chrustenice  

Veřejná vyhláška finančního úřadu

00200796_dne_0515_2401612208 vyvěšeno: 15.4.2024 sejmuto: 16. 5. 2024

Pozvánka na veřejné projednání záměru D5 zkapacitnění km 0-22

MŽP oznamuje veřejné projednávaní záměru D5 zkapacitnění km 0-22 priloha_1336079705_0_Pozvánka na VP – D5 zkapacitnění km 0-22_fin   vyvěšeno: 28. 3. 2024

Schválený závěrečný účet obce Chrustenice za rok 2023

schválený závěrečný účet obce za rok 2023 Schvaleny_zaver_ucet_2023

Zasedání zastupitelstva 18.3.2024

V příloze program zasedání zastupitelstva obce Chrustenice konaného 18.3.2024 od 18,30 na OÚ Chrustenice. ProgramZasedani7UD

MěÚ Beroun Přechodná úprava provozu

MěÚ Beroun: Opatření obecné povahy Stanovení objízdné trasy přes Chrustenice a Loděnice v termínu 16. 3. až 22. 3. 2024 viz příloha priloha_1321337406_0_OOP-SPUP_III_10129_Uhonice-Nenacovice_kaceni_stromu   vyvěšeno: 28. 2. 2024 sejmuto: 23. 3. 2024

Návrh závěrečného účtu Obce Chrustenice za rok 2023

Návrh závěrečného účtu Obce Chrustenice za rok 2023 včetně příloh. Rozvaha_12_2023Vykaz_Z_Z_12_2023Priloha_12_2023Fin_12_2023 Audit2023 Navrh_zaver_ucet_2023

Rozpočtové opatření č.1/2024

Rozpočtové opatření č. 1/2024 – úprava výše dotace na výkon státní správy pro rok 2024. Rozpoctove_opatreni_1_2024

Přehled odpadového hospodářství obce Chrustenice za rok 2023

Přehled odpadového hospodářství obce Chrustenice za rok 2023   Přehled odpad hosp 2023 vyvěšeno: 14. 2. 2023

Ministerstvo životního prostředí: Informace o zveřejnění přepracované dokumentace záměru D5 zkapacitnění km 0-22

Ministerstvo životního prostředí: Informace o zveřejnění přepracované dokumentace vlivů  záměru D5 zkapacitnění km 0-22 na životní prostředí Do dokumentace lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách www.mzp.cz/eia, pod kódem záměru MZP507. Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů …

Výroční zpráva za rok 2023

2070_240126111939_001   vyvěšeno: 26. 1. 2024 sejmuto:13. 2. 2024

Veřejná vyhláška KÚ Stč. kraje

Veřejná vyhláška KÚ Stč. kraje priloha_1289404539_0_vlk_-_opatreni_obecne_povahy_-_verejna_vyhlaska   Vyvěšeno: 21.12.2023 Sejmuto: 31.1.2024  

Ministerstvo dopravy: Veřejné vyhlášky

VV min doprava   vyvěšeno: 21.12.2023 sejmuto: 31.1.2024

MŠ Chrustenice schválený střednědobý výhled 2025_2026

Mateřská škola Chrustenice – schválený střednědobý výhled na roky 2025-2026 MS_schvaleny_strednedoby_vyhled2024

MŠ Chrustenice schválený rozpočet 2024

Mateřská škola Chrustenice – schválený rozpočet na rok 2024 MS_schvaleny_rozpocet2024

Oznámení o vydání nových obecně závazných vyhlášek

Obec Chrustenice oznamuje vydání nových obecně závazných vyhlášek, které jsou vyhlášeny ve Sbírce právních předpisů   Oznámení OZV Požární řád Oznámení OZV MP vstupné Oznámení OZV MP pobyt Oznámení OZV MP psi Oznámení OZV MP veř.prostranství Oznámení OZV MP odpad

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2024

Rozpis ke schválenému rozpočtu obce Chrustenice na rok 2024. Rozpis_rozpoctu_2024

Schválený rozpočet na rok 2024

V příloze je schválený rozpočet obce na rok 2024. Rozpocet2024schvaleny

Schválený střednědobý výhled 2025-26

V příloze je schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 – 26. RozpocetVyhledSchval2025_26

Program zasedání 11.12.2023

V příloze program zasedání zastupitelstva obce Chrustenice konaného dne 11. 12. 2023 od 18,30 hod. na OÚ Chrustenice. ProgramZasedani6UD  

Návrh rozpočtu na rok 2024

V příloze je návrh rozpočtu na rok 2024. RozpocetChrusteniceNavrh2024

Rozpočtový výhled 2025-26

V příloze je střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 – 2026. RozpocetVyhled2025_26

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Chrustenice r. 2025,2026

Návrh střednědobého výhledu MŠ Chrustenice na rok 2025 -2026 Navrh_strednedoby_vyhledMS_25_26_

Návrh rozpočtu Mateřské školy Chrustenice na rok 2024

Návrh rozpočtu MŠ na rok 2024 Navrh_rozpoctu_MS24

Záměr obce pronajmout nemovitý majetek

Obec Chrustenice zveřejňuje záměr pronajmout nemovitý majetek   vyvěšeno: 20. 11. 2023 sejmuto: 6.12.2023   Záměr obce (2)

Veřejná vyhláška

priloha_1266291917_0_Oznámení prodl LŘD (1)   vyvěšeno: 6. 11. 2023 sejmuto: 22. 11. 2023

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška Stč. kraje o změnách Zásadách územního rozvoje Stč. kraje     2004_231026114844_001 vyvěšeno: 26. 10. 2023 sejmuto: 11.11.2023

Rozpočtové opatření č. 1/2023

Rozpočtové opatření č. 1/2023 Opatreni_1_2023

Program zasedání 11.9.2023

V příloze je program veřejného zasedání zastupitelstva obce Chrustenice konaného dne 11. 9. 2023 od 18,30 hod. na OÚ Chrustenice. ProgramZasedani5UD  

Seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků

priloha_1232749646_1_NIV (1)

Schválení účetní závěrky obce Chrustenice

Protokol o schválení účetní závěrky obce Chrustenice za rok 2022. Protokol_schvaleni

Program zasedání 19.6.2023

V příloze je program veřejného zasedání zastupitelstva obce Chrustenice konaného dne 19. 6. 2023 od 18,30 na OÚ Chrustenice. ProgramZasedani4UD

Poptávkové řízení na opravu komunikace

V přílohách je poptávkové řízení na opravu místní komunikace. Príloha c. 1 – Návrh smlouvy o dílo_opraveny Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo Príloha č. 2 – Cestne prohlaseni VýzvaPodáníOpravyKomunikSidlChrustenice

Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu obce Chrustenice za rok 2022, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Dále příloha: Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Rozvaha_12_2022 Vykaz_Z_Z_12_2022  Priloha_12_2022  Fin_12_22_2 Zprava_prezkum_2022 Zaver_ucet_2022

Program zasedání 3.4.2023

V příloze je program zasedání zastupitelstva obce Chrustenice konaného dne 3. 4. 2023 od 18,30 hod. na OÚ Chrustenice. ProgramZasedani3UD

Poptávkové řízení na kanalizaci

V příloze je výzva k podání nabídek na vybudování prodloužení tlakové kanalizace o 156 m. VýzvaPodáníKanalTlakChrustenice

Přehled odpadového hospodářství obce Chrustenice za rok 2022

Přehled odpadového hospodářství obce Chrustenice za rok 2022 přehled odpadovéhospodářství 2022

Rozpis rozpočtu na rok 2023

Podrobný rozpis rozpočtu na rok 2023. Rozpis_rozpoctu2023

Schválený rozpočet na rok 2023

V příloze je schválený rozpočet na rok 2023. Rozpocet2023schvaleny

Rozpočtový výhled 2024-25

V příloze Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 – 2025. RozpocetVyhled2024_25schvaleny

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva 2022     vyvěšeno: 20.1.2023 sejmuto: 7.2.2023

Program zasedání 30.1.2023

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Chrustenice konaného dne 30. 1. 2023 od 18,30 hod. na OÚ Chrustenice. ProgramZasedani2UD  

Telefonní číslo pro žadatele v izolaci/karanténě z důvodu nemoci covid – zvláštní volební schránka

Informace o zvláštní přenosné schránce

Oznámení o době a místě konání II. kola volby Prezidenta ČR

oznameni o době a místě konání voleb II.kolo

Výhled rozpočtu 2023 – 2024

V příloze je střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 – 2024. RozpocetVyhled2023_24  

Návrh rozpočtu na rok 2023

V příloze je návrh rozpočtu obce Chrustenice na rok 2023. RozpocetNavrh2023  

Archiv úřední desky

Comments are closed.