Chrustenice - oficiální stránky středočeské obce

Mateřská školka

Základní informace o škole
Název: Mateřská škola Chrustenice, okres Beroun
Adresa: Chrustenice 198, 267 12 Loděnice
Zřizovatel: Obec Chrustenice
Právní postavení školy: příspěvková organizace
Ředitelka: Jiránková Hana
Učitelka: Houbová Růžena
Počet pracovníků školy: 4
Počet pedagogických pracovnic: 2
Počet tříd: jednotřídní s kapacitou 24 dětí
Telefon: 311 677 563, 721 389 667
E-mail: jirankovams@seznam.cz
Web: www.mschrustenice.cz

Organizace vzdělávání
Filozofií naší školy je vychovat sebevědomé a samostatné dítě, které v životě dokáže být ohleduplné a citlivé k okolnímu světu.

Naše škola je zaměřena na environmentální výchovu. Záměrem vzdělávání v této oblasti je založit u dítěte základní povědomí o okolním světě, jeho dění a o vlivu člověka na životní prostředí. Náš školní vzdělávací program je rozpracován do pěti integrovaných bloků, které poskytují dětem širokou škálu různých aktivit.

Nástin vzdělávací nabídky je pružný s ohledem na přání a možnosti dětí. Časový prostor pro realizaci zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný, s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky.

Klademe důraz na získávání vědomostí, zkušeností a dovedností na základě prožitku, vlastní aktivity, moci si všechno prohlédnout, osahat, vidět na vlastní oči.

Veškeré snažení všech pracovnic školy směřuje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně šťastné a spokojené.

Comments are closed.