Chrustenice - oficiální stránky středočeské obce

Aktuality

Čerpání odpadů za březen 2024

Čerpání odpadů za březen 2024 Chrustenice 032024   VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST KÓDŮM NA NÁDOBÁCH, POKUD JSOU NEČITELNÉ, NEBUDOU POPELNICE VYSYPÁNY.   Připomínáme, že čísla kódů nejsou totožná s číslem popisným, proto hledejte ve správném řádku:). Vaše připomínky uplatněte do 10 dnů od vyvěšení, pak již platíme firmě za nahlášené svozy. Pokud se stane, že popeláři …

Platby za odpad a psy v roce 2024

Od 1. dubna do 31. května lze platit místní poplatek za odpad a za pejska na rok 2024. VÝŠE POPLATKŮ SE NEZMĚNILA! JE TŘEBA DODRŽOVAT VARIABILNÍ SYMBOL, stává se, že platba přijde bez jakéhokoli označení. Rovněž pro odpad a pro psy je VS jiný, nelze platit jednou částkou vše pod jedním VS. Děkujeme všem, kteří …

Ukliďme Česko

Obec Chrustenice děkuje všem, kteří se v Chrustenicích zapojili do akce „Ukliďme Česko“. Moc si toho vážíme.  

Ukliďme Chrustenice 6. dubna 2024

Katastrální úřad pro Stč.kraj: Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

2110_240325153538_001   vyvěšeno: 25. 3. 2024

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub

Krajská hygienická stanice Stč. kraje zve ke zkouškám znalosti hub v roce 2024.   Pozvanka_ke_zkouskam_znalosti_hub_9_4_a_25_6   vyvěšeno: 7. 3. 2024

Čerpání odpadů za únor 2024

Čerpání odpadů za únor 2024 Chrustenice 022024   VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST KÓDŮM NA NÁDOBÁCH, POKUD JSOU NEČITELNÉ, NEBUDOU POPELNICE VYSYPÁNY.   Připomínáme, že čísla kódů nejsou totožná s číslem popisným, proto hledejte ve správném řádku:). Vaše připomínky uplatněte do 10 dnů od vyvěšení, pak již platíme firmě za nahlášené svozy. Pokud se stane, že popeláři …

Pozvánka na burzu a swap do Bonté

Bonté zve na pondělí 18. 3. 2024                                     BURZA A SWAP 3.24  

Čerpání odpadů za leden 2024

Čerpání odpadů za leden 2024 Chrustenice012024 VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST KÓDŮM NA NÁDOBÁCH, POKUD JSOU NEČITELNÉ, NEBUDOU POPELNICE VYSYPÁNY.   Připomínáme, že čísla kódů nejsou totožná s číslem popisným, proto hledejte ve správném řádku:). Vaše připomínky uplatněte do 10 dnů od vyvěšení, pak již platíme firmě za nahlášené svozy. Pokud se stane, že popeláři nevyvezou Vaši …

Ministerstvo životního prostředí: Informace o zveřejnění přepracované dokumentace záměru D5 zkapacitnění km 0-22

Ministerstvo životního prostředí: Informace o zveřejnění přepracované dokumentace vlivů  záměru D5 zkapacitnění km 0-22 na životní prostředí Do dokumentace lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách www.mzp.cz/eia, pod kódem záměru MZP507. Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů …

Comments are closed.