Chrustenice - oficiální stránky středočeské obce

Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů Chrustenice

Hasičský sbor byl založen 13. Dubna 1930. Až v roce 1932 byla zakoupena motorová stříkačka od firmy Stratílek. Zároveň byl založen ochotnický kroužek, který patřil mezi nejlepší v kraji. Jeho činnost řídili místní občané Hřibal, Doksanský a Wolf. Z peněz, které ochotnický kroužek získal za představení, bylo zakoupeno vybavení a uniformy pro hasiče. Hasiči patřili mezi nejvíce aktivní spolky v obci. Za druhé světové války byli mnozí obětaví a poctiví členové sboru popraveni. Po druhé světové válce byl ustaven nový výbor, v jehož čele stáli V. Osvald, K. Novotný, J. Pilař, V. Pulec o další. V roce 1950 měl sbor celkem 92 členů. Písemnosti z této historie se však bohužel nezachovaly.

V roce 1987 měla organizace celkem 67 členů dospělých a 16 členů a členek družstva mladých požárníků. Dlouholetým předsedou byl František Nejedlý, velitelem Pavel Čtrnáctý.
Organizován byl pravidelný sběr železného šrotu, plesy, dětské maškarní karnevaly, zájezdy na kulturní akce, „Novoroční běh pro zdraví“ a různé besedy. Většina mladších členů byla zapojena do sportovního dění v obci.
Prováděly se pravidelné protipožární prohlídky obytných domů a rekreačních chat, čištění koupaliště, opravy a údržba zbrojnice a klubovny.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Chrustenice je zařazena do Plánu plošné pokrytí Středočeského kraje jednotkami požární ochrany jako jednotka kategorie V, neboli jako jednotka s místní působností na území zřizovatele, výjezdem do 10 min, která je tvořena fyzickými osobami působícími v jednotce na dobrovolném základě.

Starosta sboru: Tomáš Šuran, starosta@sdhchrustenice.cz
Velitel jednotky: Petr Šuran, velitel@sdhchrustenice.cz

Adresa: Chrustenice 69, 267 12 p. Loděnice
IČO: 67672892
Web: http://sdhchrustenice.cz/

Comments are closed.