Chrustenice - oficiální stránky středočeské obce

Koronavirus – informace

3. 3. 2020

 

Všechny informace naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html

Stanovisko Národního referenčního centra pro pitnou vodu k otázce přenosu nového koronaviru (SARS-CoV-2) pitnou vodou naleznete v tomto odkazu. 
V shrnutí: Je nepravděpodobné, že by se nový koronavirus dostával do zdrojů surové vody (to platí celosvětově, ale v České republice, kde je polovina zdrojů podzemních a většinu povrchových zdrojů představují chráněné vodárenské nádrže na horních tocích řek, to platí dvojnásob). I kdyby se však do surové povrchové vody tento virus dostal, bude spolehlivě odstraněn a inaktivován stávající úpravou povrchové vody, která vždy obsahuje minimálně stupně koagulace, filtrace a dezinfekce.

 

Vyjádření Státního zdravotního ústavu k potravinám naleznete v tomto odkazu. Přenos potravinami je nepravděpodobný. Dosud se neprokázalo, že by k tomu u nového koronaviru došlo.

 

 

V případě, že máte obavy o svůj zdravotní stav související s novým koronavirem, je třeba, abyste:
telefonicky kontaktovali buď svého lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, případně místně příslušnou krajskou hygienickou stanici. Tam vám budou sděleny další informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.

 

Kontakt na Krajskou  hygienickou stanici kvůli koronaviru:

Středočeský kraj – 771 137 070

Praha 9:00 až 20:00 – 773 782 850 nebo 773 782 856

Státní zdravotnický ústav navíc zřídil speciální infolinku a na dvou číslech se můžete dozvědět, jak se dál chovat.

Infolinky Státního zdravotního ústavu:
724 810 106
725 191 367

Last modified: 3. 3. 2020

Comments are closed.