Chrustenice - oficiální stránky středočeské obce

Archiv úřední desky

Program 18 zasedání zastupitelstva

V příloze je program veřejného zasedání zastupitelstva obce Chrustenice konaného dne 6.9.2021 od 18,30 hod. na OÚ Chrustenice. ProgramZasedani18UD

Žádný komentář

Rozpočtové opatření č. 3/2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021 Opatreni_3_2021

Žádný komentář

Nový územní plán 2021

Veřejná vyhláška – oznámení o vydání územního plánu Chrustenice 2021 Územní plán 2021 – hlavní výkres Chrustenice – územní plán 2021 Územní plán 2021 – odůvodnění      

Žádný komentář

Oznámení o zahájení spol. řízení Splašková kanalizace Dolejší alej

priloha_924363739_0_oznameni   vyvěšeno: 1. 7. 2021 sejmuto: 17. 7. 2021

Žádný komentář

Program zasedání 21. 6. 2021

V příloze je program veřejného zasedání zastupitelstva obce Chrustenice konaného dne 21. 6. 2021 od 18,30 hod. na OÚ Chrustenice. ProgramZas17UD  

Žádný komentář

Návrh závěrečného účtu Obce Chrustenice za rok 2020

Návrh Závěrečného účtu za r. 2020. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření včetně volné přílohy D a E.   Zprava_prezkum_obec_2020 Fin_12_2020 Rozvaha12_2020 Vykaz_Z_Z12_2020 Priloha_2020 Navrh_zaver_ucet_2020

Žádný komentář

Rozpočtové opatření č. 2/2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021. Navýšení výdajů na vybudování veřejného osvětlení o 1.400.000,-Kč a dále navýšení na sportu a zájmové činnosti o 250.000,-Kč. Rozpoctove_opatreni_2_2021

Žádný komentář

Vyúčtování – kalkulace cen pro vodné a stočné r. 2020

V souladu s §36 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, uveřejňujeme porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020. Regionalni_cena_vodne_stocne Chrustenice_vodne_stocne_2020

Žádný komentář

Program 16 zasedání

V příloze je program veřejného zasedání zastupitelstva obce Chrustenice konaného dne 12. 4. 2021 od 18,30 na OÚ Chrustenice. ProgramZas16UD

Žádný komentář

Záměr pronajmout část pozemku

Záměr pronájmu části pozemku do 2m2 pro umístění a provozování automatu k vydávání zásilek. ZamerPronajemPozemekZbox  

Žádný komentář

Comments are closed.