Chrustenice - oficiální stránky středočeské obce

Ministerstvo životního prostředí: Informace o zveřejnění přepracované dokumentace záměru D5 zkapacitnění km 0-22

29. 1. 2024

Ministerstvo životního prostředí: Informace o zveřejnění přepracované dokumentace vlivů  záměru D5 zkapacitnění km 0-22 na životní prostředí

Do dokumentace lze nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách www.mzp.cz/eia, pod kódem záměru MZP507.

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úředních deskách dotčených krajů.

 

Vyvěšeno: 29. 1. 2024
Sejmuto: 3. 3. 2024

Last modified: 28. 2. 2024

Comments are closed.