Chrustenice - oficiální stránky středočeské obce

Usnesení Vlády ČR – 18. 3. 2020

18. 3. 2020

 1. Vláda ČR rozhodla, že ode dne 19. 3. 2020 se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.

  Text usnesení: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTK5CCN 

 2. Od 19. 3. 2020 vláda ČR zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin všem osobám mimo seniory nad 65 let, a to v čase od 10.00 a 12.00 hodin. Výjimku mají majitelé a zaměstnanci prodejny.

  Text usnesení: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMTJPBJ8

 3. Další usnesení naleznete zde:  https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-03-18
  Jedná se o: 
  –  Informace o dočasném omezení provozu dálkových vlaků Českých drah, a. s. v objednávce státu
  –  Finanční krytí nákladů vynaložených v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků 
      proti šíření nemoci COVID-19
  –  Zajištění zvýšené ochrany obyvatel – trasování
  –  Doporučení provádět dezinfekci v některých veřejně přístupných prostorech
  –  Mimořádné opatření – lázeňská léčebně rehabilitační péče
  –  Vyhlášení nouzového balíčku Ministerstva zahraničních věcí

Vyvěšeno: 18. 3. 2020

Last modified: 18. 3. 2020

Comments are closed.